T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlimiz Çiftçilerine Sertifikalı Yem Bitkisi Tohumları Dağıtımı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 19.4.2018

            Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığımızca uygulanan "Yem Bitkileri Destekleme Projesi" kapsamında Tohumculuk Daire Başkanlığımızın katkılarıyla İlimiz hayvancılığına katkı sunmak amacıyla üreticilerimizin ihtiyaç duydukları yem bitkisi tohumları dağıtımı gerçekleştirildi.

            İlimiz genelinde hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden üreticilerimizin kaliteli kaba yem üretimlerini gerçekleştirmeleri amacıyla İl Müdürlüğümüzce,

Bakanlığımız TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından üretilen yem bitkisi tohumluklarından 6.000.-kg Yonca, 15.000.-kg Korunga olmak üzere toplamda 21.000.-kg yem bitkisi tohumunun %50 çiftçi katkısıyla temin edilerek ilimiz çiftçilerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

            Dağıtımı gerçekleştirilen bu 21.000.-kg yem bitkisi tohumlarıyla İlimiz genelinde ortalama olarak 2.750.-3.000. da alanda ilave yem bitkisi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu durum hem İlimiz mera ve yaylaklarının aşırı otlatılmalarının önüne geçecek hem de İlimizde hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin kaliteli kaba yem üretimine katkı sağlayacaktır.