T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İLİMİZDE ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN HOZAT İLÇEMİZDE ORGANİK NOHUT YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ UYGULANMAKTADIR

Yayın Tarihi : 25.4.2018

İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, kendi yaşam alanı da dahil olmak üzere birlikte yaşadığı canlı ve cansız çevreye verdiği zararların farkına varmıştır. Bu amaçla doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, hayvan refahını gözeten yeni tarımsal yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya başlamıştır 

Son yıllarda önemi daha fazla anlaşılan doğal kaynakların durumu, enerji sorunu, nüfus artışı, göç, kentleşme sorunları, tarım alanlarındaki sorunlar, sağlıklı, yeterli gıda üretimi sorunu, çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunları üzerine Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım daha önemli hale gelmiştir. İlimiz de de son dönemlerde Organik üretim büyük önem kazanmıştır. Hali hazırda İlimiz genelinde hali hazırda devam eden Organik Dut, Organik Kuru Fasulye, Organik Bal üretimlerimize ilave olarak 2017 yılında başlamış olduğumuz Organik nohut yetiştiriciliği projemiz gelişerek devam etmektedir.

            2017 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığımızın katkılarıyla 170 da alanda başlatmış olduğumuz Organik Nohut Yetiştiriciliği projemiz 2018 yılında da katlanarak devam etmektedir. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 170 da alanla başlamış olduğumuz Organik Nohut Yetiştiriciliği projemiz 2018 yılı itibariyle 650 da alan ilave ile toplamda 820 da alana ulaşmıştır.

            Proje kapsamında üreticilerimizin organik tarım üretimine uygun Bakanlığımız Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzce Üretimi gerçekleştirilen Azkan çeşit Nohut tohumluklarından 8.000.-kg nohut tohumluğu diğer üretim maliyetleri üreticilerimizce karşılanmak üzere bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yine proje kapsamında Sertifikasyon kuruluşu ile anlaşma yapılarak 2018 yılı sertifika ücretleri de İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.