T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlimizde Süne Sürvey Çalışmaları Başladı

Yayın Tarihi : 22.5.2018

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Süne Mücadelesi Programı Kapsamında İlimizde Mazgirt, Pertek, Çemişgezek ve Merkez ilçe olmak üzere 4 ilçemizde 30.000 dekar alanda süne sürvey çalışmaları 02.05.2018 tarihinde başlamıştır. Merkez ilçemizde sürvey çalışmaları Buğday ve Arpa ekilişlerinin yoğun olarak yapıldığı Çimenli, Böğürtlen ve Burmageçit köylerinde yürütülmektedir. Çalışmalar devam etmekte olup, ekiliş alanlarında yapılan kıymetlendirme sürveylerinde ergin zararı olan kurtboğazı ve akbaşak zararının hemen hemen olmadığı gözlemlenmiştir. Kıymetlendirme çalışmalarımız 18.05.2018 tarihinde bitmiştir.

Ancak en önemli zararı hububatın süt olum döneminde beslenerek hububatın çimlenme özelliğinin kaybetmesine, danelerin ekmeklik ve makarnalık değerinin kaybolmasına neden olan nimf(yavru) ve yeni nesil ergin süneler vermektedir. Bu nedenle asıl popülasyon yoğunluğunun tespiti yumurta sürveyleri sonucu belirlenecektir. Yumurta sürveyleri 24.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda süne zararının zarar eşiğinin üstünde olması halinde mücadele edilmesine karar verilecektir.