T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İl Müdürümüzün Toprak Bayramı Mesajı

Yayın Tarihi : 13.6.2018

Ülkemizde Toprak Bayramı Resmi Gazetenin 16.06.1945 tarih ve 6033 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Bayramı Kanununun 1.maddesinde "Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden Pazar günü her yıl Toprak bayramı olarak kullanılır" hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda İl müdürümüz Orhan KAYA yaptığı açıklamada;

Her yıl 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanununa göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca 11-17 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Toprak Haftası kutlanmaktadır.

Toprak toplum tarafından genelde cansız bir varlık olarak bilinmekte ancak toprak insanlığın devamının ve yaşaması için gereken su ve gıda arıtma kullanım materyali ile yaşamın kalitesinin arttırılmasında rol oynayan doğal bir kaynaktır. Toprak çevrede oluşan olguları doğal olarak kayıt edebilen bir ortamdır. Toprak geçmişte oluşmuş fosfor – kireç ve diğer organik katmanların derinlik ve yoğunlaşmalarını, huminleşme agregatlaşma, aşınım ve birikim düzeyleri, arazi kullanımı, iklim değişikliği ve bitki örtüsüne ait binlerce yıllık bilgileri bize sunabilmektedir.

Ayrıca gıda güvenliğinin sağlanmasında Toprağın önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılabilmektedir.

Bütün bu hizmetlerin sağlanmasında Toprak Bilimi ve Besleme konusuyla uğraşan Bilim adamları ve araştırmacılar insanlığın var olmasının devamı için büyük uğraş vermektedirler. Ülkemiz bu konuda Toprakların türleri ve Bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin bir durumdadır. Doğal kaynaklar konusunda Toprak Kirliliği ve birikim açısından oldukça bakir durumdadır.

Ülkemizin doğal kaynakları kadar ülkemizin araştırma kurumları yani üniversiteler, Enstitüler, Bakanlığın ileri teknoloji ve birikimiyle artık sadece ulusal değil uluslararası ortamlarda da saygı duyulan güvenilir kurumlar konumundadırlar.

Son yıllarda nüfusun artması, ihtiyaçların farklılaşması, sanayileşme, dağınık yerleşim gibi nedenlerle Topraklarımızı kaybetmekteyiz. Bu konularda Topraklarımızı korumak için Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından istenilen Tarım dışı amaçlı izinleri daha çok tarıma elverişli olmayan marjinal arazilerden karşılanması ve yatırımcıları bu alanlara yönlendiren temel hedefleri yapmak durumundayız.

Tarıma elverişli arazilerin tarım dışı kullanımı geleceğe indirilmiş bir darbedir. Bununla ilgili olarak tarım dışı amaçla kullanıma açılacak yeterince kıraç-bayır araziler çokça bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından arazilerin daha fazla bölünmemesi ve tarım arazilerinin bütünlüğünün sağlanması için 6573 sayılı miras kanunu çıkarılmış ve bununla ilgili olarak İl müdürlüğü bünyesinde şube kurulmuştur. Arazilerin tarım dışı amaçla kullanılmasının önlenmesi için 2003 yılında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım kanunu çıkarılmış ve o günden itibaren günümüze kadar binlerce dönüm arazi tarım dışı kullanımlara kapatılmış ve korunmuştur.

 

Bu vesileyle 11 Haziran tarihi ile başlayan Toprak Bayramınızı kutlar saygılar sunarım.