T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTRİCİLİĞİ EĞİTİMİ

Yayın Tarihi : 12.10.2018

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında programa alınan İlimizde, İlimiz sınırları içerisinde kurulacak demonstrasyonlarda görev alacak İl/İlçe Müdürlüğü personeline yönelik 10.10.2018 tarihinde eğitim verilmiştir. İl Müdürümüz Sayın Orhan KAYA açılış konuşmasını yaparak Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlimize yeni bir ürün kazandırmanın önemine dikkat çekerek, Ülkemizin mevcut toprak ve su kaynakları ile biyoçeşitlilik durumu dikkate alınarak, küresel rekabet gücümüzü artırmak, uluslararası piyasaların talep ettiği kalite ve özelliklerde Itri ve Tıbbi bitki üretimini sağlamak ve biyoçeşitliliğimizi avantaja dönüştürmek gerektiğini belirtti.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin doğadan toplanması, tarımı, üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri açısından büyük önem taşıdığından eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamla program; Gıda, ilaç, boya ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerimizin korunması, kültüre alınması, özelliklerinin tespiti için gerekli yardımcı teknik personelin yetiştirilmesi hedeflenerek açılmıştır.