T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İLİMİZ ÇİFTÇİLERİNE SERTİFİKALI YEM BİTKİSİ VE TARM-92 ARPA ÇEŞİDİ TOHUMLUK DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 19.10.2018

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığımızca uygulanan "Yem Bitkileri Destekleme Projesi" ve Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığımızca uygulanan "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında İlimiz hayvancılığına katkı sunmak amacıyla üreticilerimizin ihtiyaç duydukları yem bitkisi tohumlukları ile 2017 yılında ilimiz genelinde demonstrasyon çalışması yapılan ve üreticilerimiz tarafından kabul gören TARM-92 arpa çeşidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtıma katılan İl Müdürümüz Orhan KAYA; İlimiz genelinde hayvancılık faaliyetiyle uğraşan üreticilerimizin kaliteli kaba yem üretimlerini gerçekleştirmeleri amacıyla İl Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından üretilen yem bitkisi tohumluklarından 12.5 ton Macar Fiği tohumluğu ve yapılan demonstrasyon çalışması neticesinde ilimiz üreticileri tarafından verimi ve kalitesi kabul gören Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tescillemiş olduğu 50 ton TARM-92 Arpa Çeşidi tohumu %50 çiftçi katkısıyla temin edilerek ilimizde toplamda 178 çiftçiye dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

 Dağıtımı gerçekleştirilen toplam 12.500 kg Macar Fiği ve 50.000 kg TARM-92 Arpa tohumluklarıyla İlimiz genelinde ortalama olarak 3.000 da alanda ilave yem bitkisi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu durum hem İlimiz mera ve yaylaklarının aşırı otlatılmalarının önüne geçecek hem de İlimizde hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin kaliteli kaba yem üretimine katkı sağlayacaktır.