T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitkisel Üretime Desteklerimiz Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 4.3.2021

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Desteği ile ''Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi'' ile ''Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi''  kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılında çiftçi katkıları dahil toplam proje bedeli yaklaşık 1.877.000.-TL tutarlı 4 adet proje hayata geçirilecektir.

''Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi'' başlığı altında 2 adet projemiz kabul edilmiştir.

 • İlk Projemiz içeriğinde İlimizde Merkez Böğürtlen, Burmageçit ve Çimenli Köylerinde hayvancılık ile iştigal eden üreticilerimizin faaliyetlerinde kullanacakları kaba yem açıklarını kapatmak ve süt verimlerini arttırmak amacıyla 1500 dekar alanda silajlık olarak tritikale+macar fiği ve tritikale+yem bezelyesi ekimi yapılmak üzere 6300 kg  macar fiğ Tohumu, 9900 kg tritikale tohumu ve 5250 kg yem bezelyesi tohumu yüzde 75 hibe ile üreticilerimize dağıtılacak olup ayrıca bu projemiz kapsamında %100 hibe ile çiftçilerimizin silajlık yapımını teşvik için ot silaj hasat makinası ve silaj rulo balya paketleme ve streçleme makinası alınacak olup ilimiz tarımında kullanılacaktır.
 • İkinci projemizde ise İlimiz genelinde:
 • 20.000 kg macar fiğ tohumu,
 • 8.000 kg korunga tohumu,
 • 6.000 kg yonca tohumu,
 • 10.000 kg kışlık yulaf tohumu ve
 • 7.000 kg yem bezelyesi tohumu % 50 hibe ile İlimiz üreticilerine dağıtımı yapılacaktır.

   

  "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi''  kapsamında ise yine 2 adet projemiz kabul edilmiştir.

  Bu projeler ile ilimiz genelinde nadasa bırakılan ve atıl durumdaki hazine arazileri ile kullanılmayan tarım arazilerimizi üretime kazandırmak amacıyla;
 • Hububat yetiştiriciliğinde:
 • 180.000 kg buğday tohumu,
 • Baklagiller yetiştiriciliğinde:
 • 55.000 kg nohut tohumu ve
 • 10.000 kg kuru fasulye tohumu yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize verilecektir.

Bu Projelerimiz ile :

İlimizde kaliteli silajlık yem açığının kapatılması, tritikale+macar fiğ, ve tritikale+yem bezelyesi gibi alternatif yem bitkileri yetiştiriciliğinin benimsetilmesini ve silaj yapımının yaygınlaştırılmasını sağlamak ayrıca meralarımız üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sunmak,

Sertifikalı tohum üretiminin yaygınlaştırılması, nadas alanlarının daraltılması atıl arazilerin üretime kazandırılması, bu ürünlerin ekim alanlarının artırılarak üreticilerimizin gelirlerini artırmak ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.