T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2024 YILI BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ %50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Yayın Tarihi : 10.01.2024

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvuruları 9 Ocak – 22 Şubat 2024 tarihleri arasında Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen ya da noter onaylı vekâlet ile yapılacaktır.

 

Yatırım Konuları:  

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,

g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri,

ğ) Akıllı sulama sistemleri.

Hibe Desteği Verilecek Giderler

1 - Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzey altı damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, sayaç, vantuz, manometre, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi tarla içinde kullanılan malzemelere ait alım giderleri,

2 -  Center Pivot, Lineer ve Tamburlu Sistem yağmurlama sulama makineleri alım giderleri.

3 - Akıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; sensörler, tam otomatik fitreler, karıştırıcılı gübre tankları, debi kontrollü gübreleme pompaları, solenoid vanalar, meteoroloji istasyonları ve kontrol sistemleri gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelere ait alım giderleri

Hibe Desteği Tutarı:    Hibeye Esas Mal Alım Tutarı (üst limit): 3.000.000 TL (KDV hariç)

Kimler Başvurabilir: Güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla; Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler (Kollektif, limited, anonim şirketleri), Sulama Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri başvuru yapabilir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı: Başvurular son başvuru tarihi mesai bitimine kadar elden ya da noterden onaylı vekâlet  belgesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılır. 2024 yılı için son başvuru tarihi 22 Şubat 2024'tür. 

Detaylı Bilgi- İrtibat: Tebliğ, Uygulama Rehberi ve başvuru belgeleri Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Kurumumuz web adresinde yer almaktadır. 

Telefon= 0 428 213 17 80   Dâhili No: 10585

Uygulama Tebliğine Ulaşmak için Tıklayınız​​

Uygulama Rehberine ulaşmak için Tıklayınız​​